Wolontariusz Kultury Plus

Wolontariusz Kultury Plus

START: listopad 2012 r.
META: czerwiec 2013 r.

Fundacja tu obok zaczyna realizację projektu „Wolontariusz Kultury plus”, który jest kontynuacją programu Wolontariusz Kultury +, który właśnie dobiega końca. Jest echem programów „Wolontariusz ESK 2016” i „Wolontariusz Kultury”, które realizowane z powodzeniem od trzech lat przez Warsztaty Kultury, cieszyły i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Nasz projekt adresowany jest przede wszystkim do dojrzałych mieszkańców Lublina w wieku 50+. Program będzie realizowany we współpracy z domami kultury „Skarpa” i „DDK Węglin” oraz z Warsztatami Kultury w Lublinie. Zakładamy, że po zakończeniu zadania Programu „Wolontariusz Kultury plus” jego uczestnicy będą kontynuować swoją aktywność społeczną i dobre relacje z fundacją tu obok. rozwiń opis


Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.