projekty fundacji tu obok


planowane projekty wieloletnie

Nasza Wieniawa – dokumentacja dzielnicy na podstawie wspomnień mieszkańców

Włącz się na Wieniawie – budowanie systemu informacji o kulturze i działaniach społecznych w dzielnicy

Zapraszamy do wąwozu – projekt ożywiania wąwozu przy ul. Popiełuszki


współpracujemy:

z Warsztatami Kultury

ze Stowarzyszeniem Architektów Krajobrazu

z Komisją Kultury, Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Wieniawa

z organizacjami pozarządowymi w dzielnicy i w mieście