o fundacji

Fundacja tu obok została ustanowiona w 2011 roku i zarejestrowana 3.01.2012 roku (KRS 0000407328), po doświadczeniach z okresu starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, z potrzeby kontynuowania i realizacji zaplanowanych wtedy projektów.


Inicjatywy i działania fundacji adresowane są do mieszkańców dzielnicy Wieniawa, do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z różnych powodów (społecznych, socjalnych, zdrowotnych). W swojej działalności fundacja tu obok stosuje zasady poszanowania praw obywatelskich i społecznych, ekologii, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego handlu, otwartości, jawności, pełnej dostępności do informacji. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami i instytucjami, które akceptują nasze cele i zasady. Nastawiamy się na realizację projektów społeczno-kulturalnych, dotyczących dzielnicy Wieniawa i adresowanych do mieszkańców dzielnicy. Chcemy, podnosząc jakość życia, budować społeczeństwo obywatelskie, powiększać kapitał społeczny mieszkańców dzielnicy.


zarząd fundacji

Marta Kurowska – Prezeska rozwiń

Barbara Perzyńska – Wiceprezeska

Agnieszka Kremer – Skarbniczka

Zespół fundacji tworzy grono kompetentnych, pełnych zapału, wiedzy, umiejętności i chęci wolontariuszy.


dokumenty

Strategia na lata 2012-15 rozwiń

Statut rozwiń

Sprawozdanie za rok 2014 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2013 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2012 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2011 rozwiń